NỘI QUY THƯ VIỆN

 

Để xây dựng Thư viện trở thành nơi nghiên cứu học tập thuận tiện văn minh. Cán bộ CNV thư viện bạn đọc khi vào Thư viện cần thực hiện tốt các điều sau đây:

 

Đối với cán bộ, nhân viên thư viện.

 

Đối với bạn đọc

THƯ VIỆN