Dữ liệu biên mục
Phạm Hoài Linh
Tác động của việc chi trả cổ tức đến giá trị doanh nghiệp Phạm Hoài Linh. - 1. - TP HCM : Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2014
        42tr ; 25 cm.

        1.Thẩm định giá  

        1.Thẩm định giá  
        I. Hay Sinh(HD).

        Thông tin xếp giá: 36004 CDTN(bạn đọc vui lòng ghi lại thông tin xếp giá để việc tìm kiếm tài liệu được nhanh chóng)

Dữ liệu xếp giá   
VNP: 1 [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
7: 101002911
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản đã mượn: 0
  • Tổng số bản còn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các tài liệu liên quan
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)