Dữ liệu biên mục
Đặng Ngọc Thuần
Ứng dụng phương pháp thặng dư để thẩm định giá khu đất xây dựng trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cho mục đích góp vốn liên doanh Đặng Ngọc Thuần. - 1. - TP HCM : Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2015
         53 tr ; 25 cm.

        1.Thẩm định giá  

        1.Thẩm định giá  
        I. Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Hoa.

        Thông tin xếp giá: 37070 CDTN(bạn đọc vui lòng ghi lại thông tin xếp giá để việc tìm kiếm tài liệu được nhanh chóng)

Dữ liệu xếp giá   
VNP: 1 [ Đang mượn ]  Sơ đồ kho
8: 101003024
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản đã mượn: 1
  • Tổng số bản còn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 04/10/2020
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
 
Các tài liệu liên quan
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)