Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thị Hồng Phụng
Ảnh hưởng của nợ vay đến giá trị doanh nghiệp ngành công nghiệp xây dựng Nguyễn Thị Hồng Phụng. - 1. - TP HCM : Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2015
         46 tr ; 25 cm.

        1.Thẩm định giá  

        1.Thẩm định giá  
        I. Thạc sĩ Lâm Mạnh Hà.

        Thông tin xếp giá: 37076 CDTN(bạn đọc vui lòng ghi lại thông tin xếp giá để việc tìm kiếm tài liệu được nhanh chóng)

Dữ liệu xếp giá   
VNP: 1 [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
8: 101003030
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản đã mượn: 0
  • Tổng số bản còn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các tài liệu liên quan
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)