Dữ liệu biên mục
Ha Ngoc Tam
Analysis of substitutability between input factors of grain crop cultivation in Vietnam/ Ha Ngoc Tam. - 1st ed. - Tp.HCM : Đại học Kinh tế Tp.HCM, 2018
         54 tr .

        1.  
        I. Dr. Pham Khanh Nam. II. .

        Thông tin xếp giá: Thesis  571(bạn đọc vui lòng ghi lại thông tin xếp giá để việc tìm kiếm tài liệu được nhanh chóng)

Dữ liệu xếp giá   
VNP: 1     Sơ đồ kho
201001612
VNP: 2     Sơ đồ kho
201001611
  • Tổng số bản: 2
  • Số bản đã mượn: 0
  • Tổng số bản còn: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các tài liệu liên quan
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)