Dữ liệu biên mục
Nguyễn Cao Văn
Kinh tế lượng: Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập / Bùi Dương Hải. - H. : Tài chính , 2009
        478.

        1.Kinh tế lượng  
        I. Bùi Dương Hải.

        Thông tin xếp giá: 330.015195 NG527-V115(bạn đọc vui lòng ghi lại thông tin xếp giá để việc tìm kiếm tài liệu được nhanh chóng)

Dữ liệu xếp giá   
VNP: 1 [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
100002417-8
  • Tổng số bản: 2
  • Số bản đã mượn: 0
  • Tổng số bản còn: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Mục lục
Các tài liệu liên quan
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)