CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC TỚI THƯ VIỆN


Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
Nếu các bạn đã có số thẻ thì hãy đăng nhập bằng cách điền "số thẻ" và "mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với nhân viên thư viện để được cấp. Đăng ký

Tài liệu mới
1.Relationship between external debt and economic growth in selected developing countries/ Nguyen Thanh Thai Chan 
2.The mutual effects of shadow economy and financial development in Asean countries/ Nguyen Hoang Phu 
3.Thesis summary: effect of public transfer on labor supply decision of households in Vietnam/ Nguyen Thi Thanh Hang 
4.Determinants of capital structure of mechanical enterprises in Ho Chi Minh city / Nguyen Trong Hung 
5.The relationship between investment and dividend in cash flow uncertainty condition: a Vietnam case / Tran Thi Nhat Linh 
6.Online shopping vs. in - store shopping: an analysis of choice behavior / Pham Nhu Man 
7.Financial distress and bankruptcy prediction: an appropriate model for listed firms in Vietnam / Pham Vo Ninh Binh 
8.Debt tax shield and firm value: empirical evidence from listed companies in Vietnam / Nguyen Thi Hong Hoa 
9.Government expenditure and happiness: direct and indirect effects / Tung K.Dao 
10.The marginal price of urban flooding in Ho Chi Minh city / Vo Le Minh Phuong 
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Government expenditure and happiness: direct and indirect effects / Tung K.Dao (1 lượt)
  2. Outsourcing and total factor productivity: evidence from Vietnamese small and medium - sized enterprises/ Pham Thi Hoa Tien (1 lượt)
  3. Direct, indirect and total effect in spatial analysis of provincial FDI in Vietnam / Le Van Thang (1 lượt)
  4. Family ownership, strategic risks and firm's performance / Nguyen Son Kien (1 lượt)
  5. Nguyên lý Bất động sản (1 lượt)