CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC TỚI THƯ VIỆN


Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
Nếu các bạn đã có số thẻ thì hãy đăng nhập bằng cách điền "số thẻ" và "mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với nhân viên thư viện để được cấp. Đăng ký
Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua
  1. Macroeconomics / Wells Robin (1 lượt)
  2. Kinh tế lượng ứng dụng : Phần cơ bản và cơ sở / Vũ Minh Châu (1 lượt)
  3. Student Workbook for Economics / Smith Peter (1 lượt)
  4. Bài giảng kinh tế lượng (1 lượt)
  5. Mô hình kinh tế lượng (1 lượt)