CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC TỚI THƯ VIỆN


Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
Nếu các bạn đã có số thẻ thì hãy đăng nhập bằng cách điền "số thẻ" và "mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với nhân viên thư viện để được cấp. Đăng ký
Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua
  1. Ứng dụng phương pháp Interbrad và Damoaran thẩm định giá trị thuơng hiệu công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) (1 lượt)
  2. Định giá thương hiệu / Trần Việt Hà (1 lượt)
  3. Kellogg bàn về thương hiệu / Nguyễn Phú Sơn (1 lượt)
  4. Giáo trình Tâm lý học đại cương (1 lượt)
  5. Quản trị nguồn nhân lực = Human Resource Management (1 lượt)